+45 40 17 79 15 stu@lindersvold.dk

Dokumentation og evaluering


 Under uddannelsen får hver elev en krydsbog, der indeholder de forskellige mål for hver linje, som eleven følger.

Vi sender også en månedlig statusoversigt med elevens fremgang og hans fremmøde til samarbejdspartnerne.

Ca. 2 gange om året indkalde vi til et statusmøde med UU-vejlederen, for at finde ud af om uddannelsesplanen skal justeres.