+45 40 17 79 15 mary@lindersvold.dk

Mange af vores unge er særligt sårbare med en eller flere diagnoser og begrænsede kognitive ressourcer. De er ofte ensomme enspændere med ringe selvværd som har oplevet mange svigt fra voksne i deres nærhed.


 

STU tilbud for unge med ASF, fx Aspergers eller autisme

“Under de rigtige omstændigheder er dét, at være anderledes – en superkraft.”


 

Greta Thunberg

 

Kender du en ung som har brug for et STU tilbud?


Ring gerne til os for at høre nærmere om hvilke muligheder vi har her på stedet – eller blot for at få et godt råd.

Vi hjælper gerne med at finde det helt rigtige sted.


Ring til Mary

40 17 79 15

Bo på Lindervold


For dem, der har behov for et helhedstilbud er der mulighed for at bo på stedet. Se her:

Step Up kollegiet (§85)

Botilbuddet på Lindersvold (§107)


 

STU for unge med autismespektrumforstyrrelser


 

 

Vi har mange års erfaring i arbejdet med unge med forskellige gennemgribende udviklingsforstyrrelser, dvs. det som nu kaldes autismespektrumforstyrrelse – ASF. STU College på Lindersvold kan modtage elever som vurderes at have “ASF med støttebehov”.

ASF er en samlet betegnelse for forstyrrelser, hvor der er afvigende udvikling af evnen til at indgå i gensidigt socialt samspil og kontakt, verbal og nonverbal kommunikation.

Mennesker med ASF har ofte tendens til stereotype begrænsede vaner, interesser og adfærd. Børn og unge med ASF har ofte brug for støtte og vejledning  for at kunne gennemføre skolegang, herunder også specialepædagogik og social træning.

ASF erstatter de diagnoser som tidligere kaldtes infantil autisme, atypisk autisme og Aspergers syndrom.

Der skelnes mellem

 • ASF med støttebehov
 • ASF med stort støttebehov og
 • ASF med meget stort støttebehov.

I diagnosesystemet for ASF er det således graden af funktionsnedsættelse og størrelsen af støttebehovet, der lægges vægt på, frem for arten af udviklingsforstyrrelsen.

Det er vigtigt, at vi som medarbejdergruppe besidder relevant viden om ASF, og forstår, hvilke støttebehov unge med ASF har.

Vi arbejder med konkrete redskaber til, hvordan vi bedst hjælper og støtter den enkelte unge med at lære at leve med deres ASF og få succes i deres liv.

STU College er beliggende på Lindersvold i Faxe Kommune, dvs. Sydsjælland.

 

 

Unge med ASF er anderledes end andre unge

 • Unge med ASF har svært ved at indgå i gensidigt socialt samspil. Fx at føle fælles glæde med andre, udvikle nære venskaber, have en fornemmelse for andres følelser og tanker eller tilpasse sig krav i sociale situationer.
 • Unge med ASF har ofte en anderledes tilgang til sprog og kommunikation i det hele taget. Ofte er sproget de benytter sig af  for at udtrykke behov for hjælp eller egne ønsker – de er ikke interesserede i social dialog eller hyggesnak.
 • Unge med ASF har ofte tendens til begrænsede, stereotype, gentagende interesser. De kan have svært ved at tale om andet end disse.
 • Unge med ASF udvikler ofte særlige rutiner eller vaner, de finder tryghed i. Hvis rutiner afbrydes eller planer pludselig laves om, bliver de frustrerede, angste og kede af det.
 • Unge med ASF har ofte en meget rigid opfattelse af hvordan tingene skal være, og har svært ved at sætte sig ind i andre menneskers ønsker og behov.

Hvordan vi arbejder med elever med autismespektrumforstyrrelser

 • Forudsigelighed, struktur og overskuelighed skoledagen i gennem. Gode rutiner og absolut ingen overraskelser.
 • Et positivt og støttende undervisningsmiljø med højt til loftet og plads til alles særligheder.
 • Undervisning i meget små klasser, og ved behov 1:1.
 • Individuelt tilrettelagt undervisning tilpasset elevens interesser og tempo.
 • Konkret sprog uden tvetydigheder eller ironi.
 • Visuelle hjælpemidler i stedet for komplicerede verbale instrukser.
 • Fokus på den unges særlige interesser, ressourcer og talenter.
 • Psykoedukation og kognitiv terapi for de elever som profiterer af dette.
 • Venlige og tålmodige lærere, som møder eleven med overskud, og som forstår, at eleven ikke nødvendigvis vil være i stand at danne en tæt relation.
 • Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen.
 • Tæt samarbejde med elevens familie / bosted, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring eleven.

Mere om STU College på Lindersvold

Vi er en lille STU i et stort fællesskab.

Hos os får eleverne ro til at udvikle sig selv i deres eget tempo. Stedet præges af engagerede og nærværende lærere, der arbejder aktivt for, at alle trives i fællesskabet på skolen.

STU-uddannelsen på Lindersvold er individuelt tilrettelagt. Det vil sige, at vi tilrettelægger de enkelte elevers forløb efter deres behov, interesser og ønsker. Vi har særligt fokus på bæredygtighed, og bruger flittigt skolens udearealer og den smukke natur omkring os – vi ligger et stenkast fra Præstø fjord og få kilometer fra Feddet, der har en dejlig badestand. Vi benytter os af de mange dejlige naturområder som Sydsjælland har at byde på.

Flere af vores STU elever bor også på stedet, enten på Botilbuddet på Lindesvold eller på StepUp Kollegiet som har pladser efter SEL§85.

 

 

Generelt om vores elever

 Kort sagt er det er tale om unge, der ikke er parat til ordinær ungdomsuddannelse eller beskæftigelse når de påbegynder et forløb hos os.

Samtidig er deres funktionsniveau og udviklingspotentiale så godt, at de med den rette pædagogiske indsats kan udvikles sig derhen.

Mange af vores unge er særligt sårbare med en eller flere diagnoser og begrænsede kognitive ressourcer. De er ofte ensomme enspændere med ringe selvværd som har oplevet mange svigt fra voksne i deres nærhed.

Vi er rigtig opmærksomme på disse forhold i det daglige arbejde, hvor vi altså møder unge med forskellige udfordringer – men det er ligeså vigtigt for os, ikke at fokusere snævert på diagnoserne. De unge skal lære at leve med dem og ikke sygeliggøres!

 

Visitation til STU College på Lindersvold

 Kontakt leder Mary Viller for en uforpligtende samtale om mulighederne for placeringen af en ung på STU College på Lindervold.

Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder, hvis vores sted ikke er optimalt.

Tlf.: 40 17 79 15
Mail: mary@lindersvold.dk

 

 

 

 

STU College
Lindersvoldvej 5
4640 Faxe

 

STU for unge med autismespektrumforstyrrelser


 

Vi har mange års erfaring i arbejdet med unge med forskellige gennemgribende udviklingsforstyrrelser, dvs. det som nu kaldes autismespektrumforstyrrelse – ASF. STU College på Lindersvold kan modtage elever som vurderes at have “ASF med støttebehov”.

ASF er en samlet betegnelse for forstyrrelser, hvor der er afvigende udvikling af evnen til at indgå i gensidigt socialt samspil og kontakt, verbal og nonverbal kommunikation.

Mennesker med ASF har ofte tendens til stereotype begrænsede vaner, interesser og adfærd. Børn og unge med ASF har ofte brug for støtte og vejledning  for at kunne gennemføre skolegang, herunder også specialepædagogik og social træning.

ASF erstatter de diagnoser som tidligere kaldtes infantil autisme, atypisk autisme og Aspergers syndrom.

Der skelnes mellem

 • ASF med støttebehov
 • ASF med stort støttebehov og
 • ASF med meget stort støttebehov.

I diagnosesystemet for ASF er det således graden af funktionsnedsættelse og størrelsen af støttebehovet, der lægges vægt på, frem for arten af udviklingsforstyrrelsen.

Det er vigtigt, at vi som medarbejdergruppe besidder relevant viden om ASF, og forstår, hvilke støttebehov unge med ASF har.

Vi arbejder med konkrete redskaber til, hvordan vi bedst hjælper og støtter den enkelte unge med at lære at leve med deres ASF og få succes i deres liv.

 


Mange af vores unge er særligt sårbare med en eller flere diagnoser og begrænsede kognitive ressourcer. De er ofte ensomme enspændere med ringe selvværd som har oplevet mange svigt fra voksne i deres nærhed.


 

Unge med ASF er anderledes end andre unge

 • Unge med ASF har svært ved at indgå i gensidigt socialt samspil. Fx at føle fælles glæde med andre, udvikle nære venskaber, have en fornemmelse for andres følelser og tanker eller tilpasse sig krav i sociale situationer.
 • Unge med ASF har ofte en anderledes tilgang til sprog og kommunikation i det hele taget. Ofte er sproget de benytter sig af  for at udtrykke behov for hjælp eller egne ønsker – de er ikke interesserede i social dialog eller hyggesnak.
 • Unge med ASF har ofte tendens til begrænsede, stereotype, gentagende interesser. De kan have svært ved at tale om andet end disse.
 • Unge med ASF udvikler ofte særlige rutiner eller vaner, de finder tryghed i. Hvis rutiner afbrydes eller planer pludselig laves om, bliver de frustrerede, angste og kede af det.
 • Unge med ASF har ofte en meget rigid opfattelse af hvordan tingene skal være, og har svært ved at sætte sig ind i andre menneskers ønsker og behov.

“Under de rigtige omstændigheder er dét, at være anderledes – en superkraft.”


 

Greta Thunberg

STU tilbud for unge med autismespektrumforstyrrelser, ASF

Hvordan vi arbejder med elever med autismespektrumforstyrrelser

 1. Forudsigelighed, struktur og overskuelighed skoledagen i gennem. Gode rutiner og absolut ingen overraskelser.
 2. Et positivt og støttende undervisningsmiljø med højt til loftet og plads til alles særligheder.
 3. Undervisning i meget små klasser, og ved behov 1:1.
 4. Individuelt tilrettelagt undervisning tilpasset elevens interesser og tempo.
 5. Konkret sprog uden tvetydigheder eller ironi.
 6. Visuelle hjælpemidler i stedet for komplicerede verbale instrukser.
 7. Fokus på den unges særlige interesser, ressourcer og talenter.
 8. Psykoedukation og kognitiv terapi for de elever som profiterer af dette.
 9. Venlige og tålmodige lærere, som møder eleven med overskud, og som forstår, at eleven ikke nødvendigvis vil være i stand at danne en tæt relation.
 10. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen.
 11. Tæt samarbejde med elevens familie / bosted, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring eleven.

Mere om STU College på Lindersvold

Vi er en lille STU i et stort fællesskab.

Hos os får eleverne ro til at udvikle sig selv i deres eget tempo. Stedet præges af engagerede og nærværende lærere, der arbejder aktivt for, at alle trives i fællesskabet på skolen.

STU-uddannelsen på Lindersvold er individuelt tilrettelagt. Det vil sige, at vi tilrettelægger de enkelte elevers forløb efter deres behov, interesser og ønsker. Vi har særligt fokus på bæredygtighed, og bruger flittigt skolens udearealer og den smukke natur omkring os – vi ligger et stenkast fra Præstø fjord og få kilometer fra Feddet, der har en dejlig badestand. Vi benytter os af de mange dejlige naturområder som Sydsjælland har at byde på.

Flere af vores STU elever bor også på stedet, enten på Botilbuddet på Lindesvold eller på StepUp Kollegiet som har pladser efter SEL§85.

 

 

Bo på Lindervold


For dem, der har behov for et helhedstilbud er der mulighed for at bo på stedet. Se her:

Step Up kollegiet (§85)

Botilbuddet på Lindersvold (§107)


Generelt om vores elever

 Kort sagt er det er tale om unge, der ikke er parat til ordinær ungdomsuddannelse eller beskæftigelse når de påbegynder et forløb hos os.

Samtidig er deres funktionsniveau og udviklingspotentiale så godt, at de med den rette pædagogiske indsats kan udvikles sig derhen.

Mange af vores unge er særligt sårbare med en eller flere diagnoser og begrænsede kognitive ressourcer. De er ofte ensomme enspændere med ringe selvværd som har oplevet mange svigt fra voksne i deres nærhed.

Vi er rigtig opmærksomme på disse forhold i det daglige arbejde, hvor vi altså møder unge med forskellige udfordringer – men det er ligeså vigtigt for os, ikke at fokusere snævert på diagnoserne. De unge skal lære at leve med dem og ikke sygeliggøres!

 

 

Kender du en ung som har brug for et STU tilbud?


Ring gerne til os for at høre nærmere om hvilke muligheder vi har her på stedet – eller blot for at få et godt råd.

Vi hjælper gerne med at finde det helt rigtige sted.


Ring til Mary

40 17 79 15

Individuelt tilrettelagte STU forløb for unge indenfor autismespektrumforstyrrelser eller ASF