+45 24 42 41 30 info@lindersvold.dk

Produktioner og linjer


På Skolecentret Lindersvold har vi mange forskellige produktioner og linjer at vælge imellem.

Det er vigtigt at lære nogle konkrete færdigheder, så du har nogle direkte kompetencer at gå videre med.
Ved at deltage i produktionerne ser du også resultatet af dit arbejde, og du opdager, at du kan en masse. Produktionerne giver både selvtillid og kompetencer.

Mange unge forlader Skolecentret Lindersvold efter tre år med masser af færdigheder.

Center for plantetbeskyttelse

Omdrejningspunktet for produktionerne er vores center for planetbeskyttelse, hvor vi har stor fokus på at imødegå og lære om klimaforandringer og hvordan vi organiserer bæredygtig produktion og gode fællesskaber. 
De forskellige produktioner indgår i centerets aktiviteter på hver ders vis. 
De overordnede mål for centret for plantetbeskyttelse er:

* At eleverne lærer om hensigtsmæssig brug og naturlige levesteder
* At eleverne kan forholde sig til samspillet mellem mennesker og naturen
* At eleverne kan omsætte deres viden om naturfag i en praktisk sammenhæng
* At eleverne lærer om ressourcer og ressourceforbrug
* At eleverne tilegner sig praktiske færdigheder, der gør dem i stand til at føre et selvstændigt, meningsfuldt og 
        indholdsrigt liv
* At eleverne lærer at iagttage og forholde sig til naturen i deres nærområde
* At eleverne lærer at tilrettelægge og planlægge længerevarende projekter, der involverer flere arbejdstrin
* At eleverne lærer at indgå i betydningsfulde fællesskaber og arbejde sammen på tværs af kulturer

Her kommer en oversigt over de profiler og linjer med tilhørende produktioner og hvilke færdigheder der trænes herigennem.