+45 24 42 41 30 info@lindersvold.dk

Have, park og naturpleje


Inden for denne profil har du mulighed for at erhverve traktorkørekort og erhverve kendskab til pasning og pleje af et parkområde med udgangspunkt i Lindsvolds egen park.
Du kan lære om frugtavl i skolens frugthave eller at dyrke grøntsager i skolens egen grøntsagshave. 
Du får dit eget ansvarsområde, som bliver din opgave at passe. Du kan komme i praktik hos en landmand eller i et gartneri.

Hvad du lærer:

* Økosystemer og menneskets samspil med naturen
* Teknikker og viden om mikroorganismer i jorden og jordforbedring
* Viden om naturens kredsløb
* Anvendelse, pasning og pleje af haveredskaber og maskiner
* Tilrettelægge, planlægge og gennemføre en længerevarende produktion 
* Viden om teknikker til dyrkning af jorden og deres påvirkning af miljøet og økosystemerne

Mulige produktioner:

* Pasning af grønne arealer på Lindersvold
* Produktion af grøntsager i højbede
* Produktion af grøntsager i drivehuse
* Produktion af spisetang og muslinger v/Sivet
* Garnfiskning af fladfisk
* Ægproduktion
* Kompostproduktion
* Produktion af naturgødning til eget brug og videresalg
* Ormeproduktion